VEILIGE OPLOSSINGEN

Onze taak bestaat erin juridisch veilige oplossingen aan te reiken die stroken met de wetgeving en met de verwachtingen van de cliënt in het kader van een langetermijnsamenwerking.

 • De noden van de cliënt staan centraal.

  Onze akten zijn enkel betekenisvol als ze uw doel dienen. Wij stellen ons bij onze tussenkomsten, de e-mails die we opmaken en de rechtsproblemen die we aan de kaak stellen voortdurend de vraag wat de meerwaarde is voor de cliënt.

 • Onze oplossing moet de verwachtingen van de cliënt inlossen.

  En daarom moeten we elkaar begrijpen. We stellen alles in het werk om de vragen van cliënten te doorgronden en op een begrijpelijke manier te beantwoorden. Wederzijdse luisterbereidheid is dan ook een must. Het is van cruciaal belang dat cliënt en notaris elkaar hun vertrouwen schenken.

 • Onze oplossing moet voldoen aan de wet.

  Onze cliënten staan centraal; niet de maatschappij, de staat, de notaris of het notariskantoor. Moeten we dan, in het belang van onze cliënt, onze wettelijke en deontologische verplichtingen overboord gooien? Neen, natuurlijk niet. Zich ten dienste stellen van de cliënt betekent een oplossing aanreiken die voldoet aan de wettelijke normen. Deze normen zijn er zowel in het belang van de cliënt als van derden. Door hen na te leven bewijzen we alle partijen de grootste dienst.

 • De oplossing moet veilig zijn.

  Ieder van ons wordt bedolven onder een hoeveelheid informatie, feiten, meningen enz. Dat is overduidelijk het geval in juridische en administratieve aangelegenheden. In deze hectische wereld is het helemaal niet moeilijk om informatie te verzamelen, maar het is zaak om er de juiste betekenis aan te geven en zich te focussen op de zaken die ertoe doen. Onze taak bestaat erin om de informatie die de cliënt aanbelangt, te kanaliseren.

  Onze aanpak bij adviesverlening: handelen alsof het voor onszelf is. Daarom maken wij een inschatting van de risico’s (wie daden stelt, neemt altijd een risico!). De gevolgen van onze handelingen en ons engagement hebben immers een impact op lange termijn. Zowaar een opmerkelijke vaststelling in het notariswezen!

Wat als onze dienstverlening de verwachtingen niet inlost?

We mogen dan wel uiterst zorgvuldig te werk gaan bij de afhandeling van een dossier, een vergissing is nooit uitgesloten. Dat hoort nu eenmaal bij mensenwerk. Het zou pretentieus zijn om te beweren dat we onfeilbaar zijn.

Als u van mening bent dat de afhandeling van uw dossier niet strookt met uw verwachtingen, neem dan zeker contact op met de verantwoordelijke notaris. Alle opmerkingen worden nauwgezet onderzocht.

Affiniteit tussen twee partijen is een heel menselijk gegeven. Als we merken dat deze vertrouwensband weg is, moeten we daar snel akte van nemen en in overleg beslissen welke lessen we hieruit trekken. Dergelijke situaties kunnen eventueel leiden tot een stopzetting van de samenwerking. We moeten aanvaarden dat deze dingen nu eenmaal gebeuren.

Wenst u het advies van een derde persoon over een onenigheid waarop, naar uw mening, ons antwoord onvoldoende is? U kunt contact opnemen met onze ombudsman.