EEN BECIJFERDE KOSTPRIJS

 • Ereloon van de notaris;
 • Uitgaven in naam van de cliënt;
 • Registratierechten;
 • BTW;
 • Totaal.
 • Ereloon van de notaris

  De bezoldiging van notarissen wordt geregeld door een specifiek stelsel. De wet legt ons een forfaitaire vergoeding op voor het merendeel van onze prestaties.

  Algemene informatie over de wettelijke tarieven vindt u op de website notaris.be. We beantwoorden uiteraard graag uw vragen rond specifieke projecten.

  Dit wettelijke ereloon dekt de verwerking van een klassiek dossier. Uitzonderlijke omstandigheden – onder meer de specifieke aard van een project – kunnen prestaties omvatten die buiten het wettelijk kader vallen. In dergelijke gevallen zal een bijkomende vergoeding worden aangerekend voor het extra werk.

  Sommige handelingen zijn niet onderworpen aan een wettelijk vastgesteld ereloon. Dit geldt onder meer voor aangiften van nalatenschap, adviesverlening, vertalingen, legalisaties, opmaak van bepaalde certificaten, gecoördineerde statuten ...

 • Uitgaven in naam van de cliënt

  Het komt vrij vaak voor dat we voor een dossier opzoekingen moeten doen bij derde partijen, meestal administratieve diensten. Zo legt de wet ons ook bepaalde rechtshandelingen op waarvoor de betrokken administratieve diensten een vergoeding vragen. We vragen de cliënt dan ook om deze voorgeschoten kosten aan ons terug te betalen.

 • Registratierechten

  Heel wat vastgoedtransacties zijn onderworpen aan een belasting, registratierechten genoemd. Deze belasting vormt vaak het grootste aandeel in de afrekeningsfactuur van de notaris.

 • BTW

  Honoraria en het merendeel van de kosten die voor uw rekening worden gemaakt, zijn onderworpen aan het BTW-stelsel.

 • Totaal

  Honoraria, kosten, registratierechten en BTW worden altijd betaald vóór de ondertekening van een akte, en dit op basis van een gedetailleerde afrekening.

  Mocht u een specifiek project voor ogen hebben, aarzel niet en neem contact op met ons kantoor om het kostenplaatje te laten berekenen. Indien wij op dat ogenblik nog niet over alle nodige informatie beschikken, zal het bedrag louter indicatief zijn. Onze berekening zal u alvast een idee geven van de kosten voor u het engagement aangaat.

  Met vragen kunt u steeds bij ons terecht. Alle informatie van cliënten is belangrijk voor ons!